IMPACT CORONAVIRUS

Beste gasten,

Om het Corona virus in te dammen heeft de federale reging besloten enkele drastische maatregelen te treffen, voor ons als horeca zaak zijn volgende zaken van kracht tot in ieder geval 3 april 2020.

HORECA

  • Onder andere cafés, restaurants en discotheken moeten dicht.
  • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan
  • Afhalen kan: bij de frituur bijvoorbeeld
  • Hotels blijven open
  • Restaurants die in een hotel gevestigd zijn, moeten dan weer dicht. 

Concreet betekend dit dat het hotel geopend blijft, mocht u omwille van de de maatregelen uw reservering willen annuleren of verplaatsen, neem dan contact met ons op via +32 479 61 88 18 of e-mail info@thesoulantwerp.com
Het Soul Cafe op het gelijkvloers zal vanwege de maatregelen de deuren voorlopig sluiten. Voor gasten die het ontbijt hebben bijgeboekt of wensen, kunnen we een ontbijt op de kamers voorzien.
 

We houden de ontwikkelingen met betrekking tot het virus nauwlettend in het oog, mochten er verdere ontwikkelingen zijn, dan brengen we u op de hoogte.
Voor nu alvast een goede gezondheid gewenst voor eenieder!

 

Dear guests,

To contain the Corona virus, the federal government has decided to take some drastic measures, for us as a hotel business, the following matters are in force until at least April 3, 2020.

HOTEL INDUSTRY

 - Among other cafes, restaurants and discos must be closed.
 - Home delivery and drive-in are allowed
 - You can pick up: for example at the snack bar
 - Hotels remain open
 - Restaurants located in a hotel must be closed again.

For us this means that the hotel will remain open. Should you wish to cancel or move your reservation due to the measures, please contact us at +32 479 61 88 18 or email info@thesoulantwerp.com
The Soul Cafe on the ground floor will close its doors for the time being due to the measures. For guests who have booked or wish to have breakfast, we can provide breakfast in the rooms.


We will keep a close eye on developments related to the virus, if there are any further developments, we will notify you.
For now, good health for everyone!

Back to overview